Caisson CongresTechniek B.V

**DISCLAIMER **

Algemene informatie voor het gebruik van de site
Caisson Congrestechniek B.V. besteedt veel aandacht en zorg aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, en actueel mogelijk is. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, of bijgewerkt is. Deze site kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of (gedeeltelijk) verwijderd worden.

Caisson Congrestechniek B.V. is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site (inclusief links) of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kan op deze site persoonlijke informatie gevraagd worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft ingevuld en worden onder geen enkel beding verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden etc.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor zakelijk en persoonlijk gebruik. Reproduceren van teksten is toegestaan, mits u de bron vermeldt. Dit volgens de bepalingen van de wet op het auteursrecht en andere rechten.

Voor het gebruik van foto’s die op deze site beschikbaar zijn, is altijd voorafgaande toestemming nodig. U kunt hierover contact opnemen met de beheerder (m.vancleef@caisson.nl) van deze site.

© 2007 CAISSON CONGRESTECHNIEK B.V.