Caisson CongresTechniek B.V

**POLITYKA PRYWATNOŚCI **


CAISSON Elektronik Polska sp. z o.o. jest świadoma zagrożeń wynikających z korzystania z serwisów internetowych, dlatego stosuje bardzo ścisłe zasady odnoszące się do zbierania informacji o naszych klientach. Polityka Prywatności CAISSON Elektronik Polska sp. z o.o. wyjaśniona jest poniżej.

Bezpieczeństwo danych

CAISSON Elektronik Polska sp. z o.o. zbiera jedynie takie informacje o swoich klientach, które umożliwiają świadczenie im oczekiwanych usług na jak najwyższym poziomie. Podczas użytkowania serwisu internetowego CAISSON Elektronik Polska sp. z o.o., użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do wyceny lub realizacji zgłoszonego zamówienia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Pozyskane informacje nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, chyba, że stanie się tak na wyraźne życzenie klienta, lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa (głównie do zrealizowania zobowiązań wobec klientów, jak np.: dostarczenie zamówionego sprzętu do klienta). Informacje dotyczące danych kontaktowych klientów mogą być także wykorzystane w przypadku konieczności nawiązania z nimi kontaktu przez CAISSON Elektronik Polska sp. z o.o.


Niezapowiedziane wiadomości


CAISSON Elektronik Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do okazjonalnego wysyłania niezapowiedzianych informacji do klientów, którzy pozostawili swoje dane w systemie. Niezapowiedziane informacje dotyczyć mogą usług świadczonych przez CAISSON Elektronik Polska sp. z o.o. (zmiany, promocje, nowe usługi).

Korzystanie z serwisu internetowego CAISSON Elektronik Polska sp. z o.o. oznacza zaakceptowanie Polityki Prywatności CAISSON Elektronik sp. z o.o..W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: info@caisson.pl

© 2007 CAISSON Elektronik Polska Sp. z o.o.